Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Kontynuacja

Rodzice, którzy planują kontynuację pobytu dziecka w naszym przedszkolu od 1 września 2022 r.

są zobowiązani w terminie od 7 do 11 marca 2022 r.

złożyć w przedszkolu wypełniony i podpisany przez obojga rodziców druk deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Niezłożenie druku w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Druk deklaracji będzie wydawany w przedszkolu. Można go również pobrać i wydrukować:

Skip to content