Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

 Nowe wytyczne GIS z dnia 31.03.2022r.

SZANOWNI RODZICE!

W związku z nowymi wytycznymi GIS, rodzice/opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do budynku przedszkola lub na teren placówki, zachowując zasady:

  1. Jeden opiekun z dzieckiem /dziećmi
  2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
  3. Nadal rekomenduje się ograniczenie osób w placówce, dlatego  prosimy  o sprawne rozbieranie/ubieranie dzieci i opuszczenie placówki

Pamiętamy również, że do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

W szatni podczas przyprowadzaniu i odbierania dzieci prosimy pamiętać o odbijaniu kart.

Przypominamy, że przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez rodziców odbywać się  będzie  przy pomocy domofonów:

W godzinach 6.00-7.00 naciskamy domofon grupy I

Od godz. 7.00-16.30 naciskamy domofony poszczególnych grup

Skip to content