Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Borsuki

W czerwcu Borsuki dowiedzą się na czym polega akceptacja drugiego człowieka.

Tydzień pierwszy: Lato – czas zabawy

 1. „Przyjaciele z podwórka” – poznawanie i dostrzeganie korzyści z posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata. Doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie.
 2. „Nowa w przedszkolu” – rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprzez tworzenie ciągu dalszego opowiadania. Poznanie wartości akceptacji; rozwijanie sprawności manualnej.
 3. „W co się bawią dzieci na świecie?” – poznanie zwyczajów rówieśników z różnych stron świata. Doskonalenie umiejętności przeliczania z użyciem pieniędzy o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł.
 4. „Prawa dziecka” – nauka piosenki, budzenie poczucia zaufania do drugiej osoby. Pokonywanie lęków. Poznanie praw dziecka oraz sposobów uzyskania pomocy.
 5. „Każdy inny” – poznawanie technik daktyloskopowych. Rozwijanie umiejętności współpracy. Doskonalenie posługiwania się nożyczkami.

Tydzień drugi: Kolorowe lato

 1. „Mamy lato” – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Doskonalenie wypowiedzi poprzez tworzenie rymowanek. Rozwijanie umiejętności okazywania sobie wzajemnej życzliwości i akceptowania innych.
 2. „Na łące” – rozpoznawanie środowiska naturalnego – łąki oraz jej flory i fauny, podawanie znaczenia łąki dla zwierząt i ludzi. Kształtowanie wartości akceptacji siebie takim, jakim się jest na podstawie zachowania bohaterów tekstu.
 3. „W ulu” – poznanie mieszkańców łąki. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10; rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 4. „W stawie” – poznanie warunków życia wybranych zwierząt oraz środowiska wodnego. Rozwijanie motoryki małej. Śpiewanie piosenek zbiorowo i indywidualnie.
 5. „Kolory lata” – Poznawanie stadium rozwoju motyla. Poznanie formy porozumiewania się za pomocą wywiadu. Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek.

Tydzień trzeci: Żegnamy przedszkole

 1. „Lubimy letnie zabawy” – wyjaśnienie pojęcia „odpoczynek”; rozwijanie umiejętności organizowania i porządkowania informacji. Poznawanie sposobów odpoczywania. Rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższej wypowiedzi.
 2. „Jedziemy w góry” – poznawanie krajobrazu górskiego, w tym flory i fauny oraz życia górali. Uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na wysokości.
 3. „Nad jeziorem” – poznanie środowiska i krajobrazu związanego z jeziorami. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10. Mierzenie objętości płynów. Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 4. „Nad morzem” – poznawanie krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania wolnego czasu nad morzem. Dostrzeganie korzyści dla zdrowia oraz skutków zanieczyszczeń środowiska.
 5. „Jedziemy nad rzekę” – poznane środowiska rzeki. dostrzeganie humoru i przenośni w znanych powiedzeniach. Obserwowanie zjawiska rozpuszczania się i tonięcia lub utrzymywania się na powierzchni wody różnych przedmiotów w różnych roztworach.

Tydzień czwarty: Do widzenia

 1. „Bezpieczne wakacje” – Poznanie zasad bezpiecznego odpoczywania, doskonalenie wypowiedzi poprzez tworzenie rymowanek. Rozwijanie umiejętności słuchania siebie na wzajem.
 2. „Ratownik wodny” – poznanie pracy ratownika wodnego. Liczenie wyrazów w zdaniach. Przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.
 3. „Sposób na letnią nudę” – rozwijanie orientacji w przestrzeni. Rozwijanie umiejętności godzenia się z porażką przy przegranej w grach.
 4. „Wakacyjna przygoda” – poznawanie ciekawostek dotyczących ludzi, zajęć w różnych stronach świata. Rozwijanie zainteresowań podróżniczych.
 5. „Do zobaczenia po wakacjach” – poznanie zjawiska fizycznego, skutków zwiększania się ciśnienia powietrza. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się narzędziami; rozwijanie zainteresowań.

Skip to content