Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Jeżyki

W miesiącu wrześniu grupa Jeżyków będzie zajmowała się następującymi zagadnieniami:

Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas:

Witajcie w przedszkolu!

Poznajmy się!

Nasza pani bawi się z nami

Życie przedszkolne

Nasze misie przyszły dzisiaj

• Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.

• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

• Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.

• Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

W moim domu nie nudzi się nikomu.

Mój dom przy mojej ulicy

Pokój dziecinny

Zwierzęta w domu

Hodujemy kwiaty

W górę – w dół

• Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

• Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.

• Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt.

Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Droga do przedszkola

Bezpieczne przedszkole

Ruchliwa ulica

Przyjazne światła

Szkoła kierowców

• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

• Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.

• Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.

• Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Co wiemy o mydle?

Czyste rączki, czysta buzia

Kot też jest czysty

Wodne tajemnice

Myjemy i szorujemy, bo czyści być chcemy

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.

• Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

• Wdrażanie do samodzielności.

• Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.

Skip to content