Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Wiewiórki

W miesiącu lutym grupa Wiewiórek będzie zajmowała się następującymi tematami:

1. Nasze zmysły:

– wysłuchają opowiadania A. Widzowskiej „Płotek kości”,

– poznają literę b, B,

– rozpoznają kolegę na podstawie dotyku,

– nazywają wskazane części ciała,

– zaznaczają na rysunku narządy zmysłów,

– wysłuchają i nauczą się piosenki „Czuję świat”,

– wykorzystają narządy zmysłów podczas zabaw badawczych,

– wykonają ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,

– rozwiążą zagadki o częściach ciała,

– zróżnicują słowa różniące się tylko jedną głoską,

– odszukają słowa ukryte w innych słowach,

– podadzą przykłady, w jaki sposób unikać hałasu w salach przedszkolnych,

– podadzą liczbę mnogą i zdrobnienia do podanych słów,

– wykonują prace plastyczną lustro.

2. Poznajemy różne zawody:

– wysłuchają opowiadania B. Szelągowskiej „Kim będę w przyszłości”

– poznają literę g, G,

– określa na czym polega praca przedstawicieli wybranych zawodów,

– wskażą rekwizyty potrzebne do wykonywania danego zawodu,

– wysłuchają i nauczą się piosenki „Wymarzony zawód”,

– rozpoznają zawody na podstawie słownych opisów,

– rozwiążą zagadki dotyczące zawodów,

– stworzą żeńskie odpowiedniki zawodów męskich,

– poznają właściwości magnesu,

– wymieniają narzędzia potrzebne ogrodnikowi do pracy,

– poznają etapy powstawania chleba,

– poznają cyfrę 8,

– określają relacje zachodzące miedzy liczbami, wpisują miedzy nie odpowiednie znaki matematyczne, <, >, =,

– rozwiążą rebusy fonetyczne,

– wykonają pracę plastyczną Kim będę kiedy dorosnę.

3. Zabawy na śniegu:

– wysłuchają opowiadania A. Widzowskiej „Z górki na pazurki”,

– poznają literę w, W,

– wybiorą ubrania odpowiednie do jazdy na nartach,

– rozwiążą i ułożą zagadki o tematyce zimowej,

– zbadają czy śnieg jest czysty,

– wysłuchają i nauczą się piosenki „Bezpiecznie zimą”,

– zademonstrują ruchami różne zabawy na śniegu,

– wypowiedzą się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw,

– poznają różne rodzaje termometrów,

– poznają różne dyscypliny sportowe,

– powiedzą jak lubią spędzać czas zimą,

– nauczą się na pamięć wiersza „Bałwankowo”,

– rozwiążą i ułożą zadania tekstowe,

– wykonają prace plastyczną „Kolorowe rękawice”.

4. Różne rodzaje parków:

– wysłuchają opowiadania B. Szelągowskiej „Parkowy zawrót głowy”,

– stworzą nazwy dla parku, w którym można spotkać dinozaury,

– porozmawiają o parku jurajskim i o dinozaurach,

– zbudują makiety parków z klocków,

– wysłuchają i nauczą się piosenki „Mały podróżnik”,

– odbędą wirtualną wycieczkę po parkach wodnych, z wykorzystaniem Internetu,

– wykonają łódeczkę metoda origami,

– dowiedzą się jak stworzyć ciecz nienewtonowską,

– poznają zasady zwiedzania parków narodowych,

– stworzą własne logo parku narodowego,

– stworzą nowe nazwy atrakcji dostępnych w parku rozrywki,

– określa co można zobaczyć w parku miniatur,

– wykonają pracę plastyczną „Park miniatur” – opera w Sydney.

Skip to content