Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Wiewiórki

                        W kwietniu będziemy realizować następującą tematykę:

Krąg tematyczny „W domu i w zagrodzie”:

W gospodarstwie

„Wiejskie zwierzęta” – oglądanie albumów i zdjęć. „Palcem malowane” – zabawa sensoryczna.  „Gdzie jest konik?” – ćwiczenia orientacji prze­strzennej. Gimnastyka poranna – „Zagrajmy w kolory”.

„Karmimy kogucika” – zabawa ruchowa. „W wiejskiej zagrodzie” – ćwiczenia pamięci słu­chowej. „Mieszkania zwierząt” – zabawa dydaktyczna. „Obora, stajnia, kurnik” – zabawa orientacyjno­-porządkowa. Karta pracy – szukanie elementów, które nie pasują do obrazka.  „Na wiejskim podwórku” – zajęcia muzyczne, nauka piosenki „Czarodziejskie podwórko”.

„Zdrobnienia” – zabawa językowa. „Duże – małe” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  „Kurki do kurnika” – zabawa orientacyjno-po­rządkowa. „Chodzimy gęsiego” – zabawa naśladowcza.

Zwierzęta gospodarskie

„Co to za zwierzę?” – zagadki wzrokowe. „Gąski, gąski do domu…” – tradycyjna zabawa bieżna. Gimnastyka poranna – zestaw XII „Zagrajmy w kolory”.

„Naśladuj mnie” – zabawa artykulacyjna. „Rymowanki” – zabawa słowna. „Zagroda” – zabawa naśladowcza. „Wyjazd do dziadków” – słuchanie wiersza T. Plebańskiego. „Skąd to się wzięło?” – zabawa dydaktyczna. „Jakie to zwierzę?” – zagadki ruchowe. Karta pracy – produkty pochodzenia zwierzę­cego. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXXI „W wiejskiej zagrodzie”: zabawa orientacyjno-porządkowa, zabawa z elementem czworakowania, zabawa rozciągająca, ćwiczenie równowagi, ćwiczenie dużych grup mięśniowych, ćwiczenie uspokajające.

„Kto to? Co to?” – zagadki słowne. „Patyczkowa wieś”– praca plastyczna.  

 „Gdzie ukryły się zwierzęta?” – zabawa orienta­cyjno-porządkowa. Spacer – obserwacja budzącej się do życia wio­sennej przyrody.

Zabawy z jamnikiem

 „Stary Donald farmę miał” – zabawy przy pio­sence. „Zwierzęta i ich dzieci” – gra memory.  Gimnastyka poranna – zestaw XII „Zagrajmy w kolory”.

 „Dziwny pies” – słuchanie wiersza D. Wawiłow, nauka wiersza na pamięć. „Liczymy

do dziesięciu” – poznanie liczby 10. „Wesoły jamnik” – zabawa matematyczna, liczba porządkowa. „Rybki w akwarium” – zabawa ruchowa. Karta pracy – liczba 10, szeregowanie od 1 do 10, rozwiązywanie zadań (dodawanie i odej­mowanie w zakresie 10). „Na wiejskim podwórku” – zajęcia muzyczne, utrwalenie piosenki „Czarodziejskie podwórko”.  

 „Zabawa z jamnikami” – zabawa matematyczna, porównywanie długości. „Kotek siada…” – ćwiczenie orientacji przestrzennej.  

 „Kury na grzędach” – zabawa ruchowa z elemen­tem skoku. „Mój cień” – obserwacje.

Najbliżsi przyjaciele

 „Kto wie, co to znaczy?” – zabawa językowa. Gimnastyka poranna – zestaw XII „Zagrajmy

w kolory”.

 „Psiaki” – zabawa z czworakowaniem. „Wróżki” – rozmowa inspirowana opowiadaniem M.E. Letki. „Ułóż taki wyraz” – zabawa dydaktyczna. „Smutny i wesoły kotek” – zabawa relaksacyjna.  „Jak się dobrze opiekować pupilem?” – burza mózgów. „Zwinny kotek” – tor przeszkód, zabawa ruchowa z elementem czworakowania i czołgania się. Karta pracy – zwierzęta domowe i akcesoria. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXVIII „Obwód ćwiczebny”: ćwiczenie mięśni brzucha i stóp, ćwiczenie dużych grup mięśniowych, ćwiczenie mięśni piersiowych, ćwiczenie mięśni grzbietu i karku, ćwiczenie oddechowe.

 „Jak pracują psy?” – rozmowa inspirowana obrazkami, filmami, własnym doświadczeniem dzieci. „Wracamy do domu”– zabawa orientacyjno-porządkowa.

 „Kot i mysz” – zabawa w kole.

Ryby i gady w naszych domach

 „Prawda czy fałsz?” – quiz. „Skaczę jak…” – zabawa skoczna. Gimnastyka poranna – zestaw XII „Zagrajmy w kolory”.

 „Paczka” – zabawa ruchowa. „O czyim zwierzaku mówię?” – zagadki. „Węże” – zabawa ruchowa z elementem czołgania. „Szklane domy zwierząt” – rozmowa kierowana. „Rybki akwariowe” – zabawa dydaktyczna. „Słoikowe akwarium” – praca plastyczna. Karta pracy – zwierzęta domowe, zwierzęta egzotyczne, rysowanie, kolorowanie według wzoru.

 „Zwierzaki na paluszki” – wykonanie paluszko­wych kukiełek z papieru. „Paluszkowy teatrzyk i pląsy” – zabawy dra­mowe i improwizacje ruchowe.

 „Kredowe zwierzyńce” – zabawy plastyczne. „Zwierzęta na wybiegu” – swobodne zabawy.

Krąg tematyczny „Eko stylem życia”

Młodzi ekolodzy

 „Gdzie mieszkają zwierzęta?” – zabawa dydaktyczna. „Harmonia w przyrodzie” – rozmowa kierowana. Gimnastyka poranna – zestaw XIII „Na zielonej łące”.

 „Razem dbajmy o nasz dom” – słuchanie tekstu Z. Staneckiej „Zemsta wodników”, rozmowa na temat tekstu, wspólne wyjaśnienie pojęć: „ekologia”, „ekolog”. „Kodeks młodego ekologa” – tworzenie listy proekologicznych zachowań w postaci notatki graficznej. Karta pracy – uzupełnianie i kolorowanie Ilustracji. „Dbaj o Ziemię!” – zajęcia muzyczne, nauka piosenki „Dbaj o Ziemię”.

 „Sprawdź, czy jesteś eko” – zabawa dydaktyczna. „Slalom ekologiczny” – zabawa bieżna

z elementem rywalizacji.

 „Raz, dwa, trzy, Ekoludek patrzy” – zabawa ruchowa z reakcją na sygnał. „Szczęśliwa Ziemia – tworzenie rysunków związanych z omawianą tematyką.

Dookoła globusa

„Piłka głoskowo-sylabowa” – zabawa słowna. „Życzenia dla Ziemi” – zabawa plastyczno-

-techniczna. Gimnastyka poranna – zestaw XIII „Na zielonej łące”.

„Globusy” – zabawa dydaktyczna. „»G« jak globus” – poznanie liter „g”, „G”. „Głoskę »g« dobrze znamy” – zabawa słuchowa. „Szukamy litery »g«” – zabawa dydaktyczna. Karta pracy – litery „g”, „G”, przygotowanie do czytania i pisania. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXXII „Wykorzystajmy odpady”: ćwiczenie dużych grup mięśniowych, ćwiczenie oddechowe, ćwiczenie obręczy barkowej, ćwiczenie mięśni grzbietu i karku, ćwiczenie stóp, ćwiczenie uspokajające.

„Czysta woda” – zabawa badawcza. „Nad wodą” – opowieść ruchowa. „Nie do wiary” – rozmowa kierowana.

 „Wyścigi z globusem” – zabawa zręcznościowa. „Globus parzy” – zabawa zręcznościowa.

Codzienny ekoplan

 „Zamiast zabawek” – zabawy kreatywne z gazetami. „Ocalić od wyrzucenia” – zabawa tematyczna, opracowanie propozycji wtórnego wykorzystania odpadów. Gimnastyka poranna – zestaw XIII „Na zielonej łące”.

 „Skąd się biorą śmieci?” – burza mózgów. „Marsz do kosza” – słuchanie wiersza

M. Brykczyńskiego, rozmowa na jego temat. „Ze starego nowe” – zabawa orientacyjno-

-porządkowa. „Segreguję śmieci” – zabawa dydaktyczna. Karta pracy – segregacja odpadów, przeliczanie odpadów w śmietniku. „Dbaj o Ziemię!” – zajęcia muzyczne, utrwalenie piosenki „Dbaj o Ziemię”.

 „Nie wyrzucamy, przetwarzamy” – zabawy badawcze. „Doniczki z odzysku” – praca plastyczno-techniczna.

 „Burza na jeziorze” – zabawa z chustą animacyjną. „Wiosenne porządki” – wspólne sprzątanie terenu wokół przedszkola.

Sklepowy ekoporadnik

 „Sklep dawniej i dziś” – prezentacja multimedialna. „Groch z fasolą, czyli muzyka

ze śmietnika” – tworzenie improwizacji muzycznych z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych instrumentów. Gimnastyka poranna – zestaw XIII „Na zielonej łące”.

 „Jakie powinno być ekoopakowanie?” – burza mózgów. „Ekologiczna alternatywa” – rozmowa kierowana połączona z pokazem. „Symbole na produktach” – zabawa dydaktyczna. „Ekologiczne babeczki” – zabawa matematyczna. Karta pracy – klasyfikacja produktów spożywczych (zdrowe, niezdrowe). Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXXIII „Ćwiczenia ogólnorozwojowe”: zabawa orientacyjno-porządkowa, ćwiczenie dużych grup mięśniowych, ćwiczenie wyprostne.

 „Ekotorba na prezenty” – spotkanie warsztatowe z rodzinami dzieci lub wewnętrzne zajęcia przedszkolne.

 „Berek butelkowy” – zabawa ruchowa. „Kręgle” – zabawa zespołowa

z elementem rzutu i celowania.

Codzienna ekopraktyka

 „Uplatamy, przeplatamy” – ćwiczenie motoryki małej. „Minikonkurs ekologiczny” – quiz wiedzy. Gimnastyka poranna – zestaw XIII „Na zielonej łące”.

 „Opowieść nieprawdziwa” – zabawa logiczna, słuchanie opowiadania nauczyciela. „Szukamy tygrysa” – zabawa matematyczna. „Berek – cukierek” – zabawa bieżna. „Ekokrawat i ekowianek” – praca plastyczno-techniczna. „Nasze ekogry” – konstruowanie gier w małych zespołach.

 „Jesteśmy ekoekspertami” – podsumowanie tygodnia, złożenie „ślubowania ekologa”. „Bal ekologiczny” – wspólna zabawa w ekologicznych strojach przy muzyce.

 „Wąż” – zabawa ruchowa. „Fala” – zabawa zespołowa kształtująca współpracę.

„Strażnicy książek”

Mój księgozbiór

„Kącik książki” – organizowanie kącika czytelniczego. „Dzieje książki” – rozmowa kierowana, prezentacja multimedialna. Gimnastyka poranna – zestaw XIV „W sklepie z zabawkami”.      

„Książkowe ognisko” – rozmowa kierowana. „To ja, książka” – pokaz z wykorzystaniem książki. „Książeczki na półeczki” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Prośba książki” – opracowanie zasad szanowania książek na podstawie wiersza J. Huszczy pt. „Skarga książki”. „Rodzaje książek” – zabawa dydaktyczna. Karta pracy – wskazywanie rodzajów książek. „Bajeczki z książeczki” – zajęcia muzyczne, nauka piosenki pt. „Piosenka o książeczce”.

„Nasi ulubieńcy” – zabawy ruchowe przy muzyce. „Jak ochronić książki?” – nauka prawidłowego okładania książek.

 „Królowa Śniegu” – zabawa ruchowa z elementem celowania. „Buty Kota

w butach” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

Mała książka – długi proces

 „Zgadnij, kogo mam na myśli?” – zabawa integrująca grupę, wzbudzająca pozytywne emocje. „Bajkowe postacie” – zabawa plastyczna. Gimnastyka poranna – zestaw XIV

„W sklepie z zabawkami”.     

„”Narodziny” książki” – zabawa dydaktyczna. „Nasza bajka” – zabawy językowe, układanie twórczego opowiadania. „Bajkowy lapbook” – praca plastyczna. „Okładka do książki” – zabawa ruchowa z elementami czytania globalnego. Karta pracy – logiczne myślenie. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXXIV „Ulubione zabawy naszych dziadków i pradziadków”: Kółko graniaste, Mało nas do pieczenia chleba, Ciuciubabka,Ojciec Wirgiliusz, Karuzela, Gąski do domu, Uciekaj, myszko!, Chodzi lisek koło drogi.

 „Czarodziejska różdżka” – zabawa ruchowa w kole. „Papier ma siłę” – zabawy badawcze.

 „Czerwony Kapturek na jagodach” – rozgrywka sportowa. „Zamek księżniczki” – praca zespołowa, wznoszenie budowli z piasku.

W bibliotece

 „Stonoga, Stary niedźwiedź” – zabawy ruchowe ze śpiewem. „Przeczytane” – praca techniczna, przygotowanie pomocy do zajęć. Gimnastyka poranna – zestaw XIV „W sklepie

z zabawkami”.

 „Tajemnice biblioteki” – przybliżenie wiadomości na temat biblioteki na podstawie opowiadania P. Beręsewicza „Sposób na Adama”. „Kącik biblioteczny” – zabawa dydaktyczna. „Zasady korzystania z biblioteki” – burza mózgów, ustalenie zasad korzystania z biblioteki

i utrwalenie ich w postaci notatki graficznej. „W bibliotece” – zabawa tematyczna utrwalająca zasady korzystania z biblioteki. Karta pracy – szeregowanie książek według zasady.

 „Jedziemy do biblioteki” – ćwiczenia naprzemienne z przekroczeniem linii środka, poprawiające integrację lewej i prawej strony ciała. „Strażnik książki” – praca plastyczno-techniczna.

 „Ubieram się samodzielnie” – doskonalenie umiejętności samoobsługowych. „Przenosimy pudełka z książkami” – ćwiczenie dużych partii mięśni. „Biblioteczna sztafeta” – zabawa ruchowa z elementem skoku.

Magia słowa

 „Uszy słonia Trąbalskiego” – rozwijanie obwodowego pola widzenia. „Lokomotywa” – ćwiczenia ortofoniczne inspirowane wierszem „Lokomotywa” J. Tuwima. Gimnastyka poranna – zestaw XIV „W sklepie z zabawkami”.           

„Zaczarowany świat wierszy” – słuchanie wierszy, rozbudzanie zainteresowania polską poezją dla dzieci. „Powiedz pięknie wiersz” – recytacja wierszy. „Znane utwory” – zabawa dydaktyczna. „Znani poeci i ich wiersze” – zabawa tematyczna. „Rymowanki” – zabawy słownikowe, rozpoznawanie i tworzenie rymów przez dzieci. Karta pracy – krzyżówka, wyrazy rymujące się. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXXV „Ćwiczenia ogólnorozwojowe”: zabawa orientacyjno-porządkowa, ćwiczenie z elementem czworakowania, ćwiczenie dużych grup mięśniowych, ćwiczenie wyprostne, ćwiczenie mięśni brzucha i stóp, ćwiczenie mięśni grzbietu i karku, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 „Sensoryczna lokomotywa” – zabawa plastyczno-techniczna. „Książka na głowie” – zabawa ruchowa ćwicząca prawidłową postawę ciała.

 „Mój ulubiony bohater” – zabawa z kredą. „Zaczarowane lustro” – zabawa naśladowcza.

Baśniowe prawdy

 „Czapka niewidka” – zabawa doskonaląca spostrzegawczość wzrokową. „Mlekiem

„W baśniowej krainie” – zagadki o baśniach, wycinanka – tworzenie rekwizytów, zabawa

z elementem dramy. „Ilustracja dźwiękowa” – improwizacje muzyczne do obrazków

ze znanych baśni. „Czy baśnie uczą?” – teatrzyk sylwetowy, poszukiwanie mądrości płynących z baśni. „Baśniowy Piotruś” – wspólne przygotowanie kart do Piotrusia. Karta pracy – odnajdowanie różnic na obrazkach, ćwiczenia grafomotoryczne. „Bajeczki z książeczki” – zajęcia muzyczne, utrwalenie piosenki pt. „Piosenka o książeczce”.

 „Bajkowa kraina” – zabawy konstrukcyjne z dostępnych w sali materiałów.

 „Zaczarowana piłka” – zabawa ruchowa z piłką. „Królewny i królewicze” – zabawa w chowanego.

Skip to content