Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Wiewiórki

W miesiącu maju grupa Wiewiórek będzie zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Mieszkamy w Europie

– wskazują na mapie Polskę,

– poznają literę ż, Ż

– poznają globus – model Ziemi,

– określa na jakim kontynencie leży Polska,

– rozwiążą krzyżówkę,

– nauczą się powitań w wybranych językach,

– ułożą z rozsypanki literowej nazwy wybranych państw europejskich oraz nazwę kontynentu – Europa,

– wysłuchają i nauczą się piosenki Europa i ja,

– poznają ciekawostki o wybranych krajach europejskich,

– wysłuchają hymnu Polski i hymnu UE,

– poznają walutę polską,

– poznają flagi państw europejskich,

– wykonują pracę plastyczną Podróż po Europie – Big Ben, Londyn.

2. Łąka w maju:

– wysłuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Zagadkowe zaginięcie,

– rozwiążą zagadki  o mieszkańcach łąki,

– wypowiedzą się swobodnie na temat obrazka przedstawiającego łąkę wiosną,

– rozpoznają i nazywają mieszkańców łąki,

– poznają cykl rozwojowy żaby i motyla,

– będą ćwiczyć tworzenie par,

– wysłuchają i nauczą się piosenki Wiosna na łące,

– wykonają proste witraże z kolorowego kartonu i bibuły niekarbowanej,

– ocenią wartość logiczną zdań,

– złożą w całość obrazki  zwierząt z łąki,

– poznają znaczenie barwy ochronnej na przykładzie motyli,

– wymienią przedstawicieli  owadów,

– aktywnie wysłuchają muzyki Antonia Vivaldiego,

– wykonają prace plastyczna W rodzinie owadów.

3. Nowinki ze świata zwierząt:

– wysłuchają opowiadania A. Widzowskiej Portrety zwierząt,

– wypowiedzą się na temat zwierząt hodowlanych i zwierząt egzotycznych,

– poznają wybrane powiedzenia i przysłowia, których bohaterami są zwierzęta,

– ułożą zagadki o zwierzętach,

– wyjaśniają pojęcia: zwierzęta domowe, zwierzęta egzotyczne,

– rozpoznają zwierzęta wiejskie po ich głosach,

– będą naśladować głosy zwierząt z wiejskiego podwórka,

– wysłuchają i naucza się piosenki Spotkanie zwierząt,

– nazwą zwierzęta w poszczególnych rodzinach,

– nazwą domy zwierząt,

– określą jakie produkty pochodzą od zwierząt i co z nich powstaje,

– wykonują twarożki smakowe,

– posłuchają ciekawostek o zwierzętach egzotycznych,

– wymienią charakterystyczne cechy zwierząt,

– podadzą przeciwieństwa wymienionych wyrazów,

– ułożą historyjkę obrazkową,

– wykonają pracę plastyczną Świecąca  żabnica.

4. Nasi kochani rodzice:

– wysłuchają opowiadania B. Szelągowskiej Moi rodzice,

– zrobią puzzle,

– rozwiążą zagadki związane z rodziną,

– ułożą wypowiedzenia z rozsypanki wyrazowej,

– wypowiedzą się na temat członków swojej rodziny,

– wypowiedzą się na temat czasu spędzanego z rodzicami,

– porównają masę przedmiotów,

– poznają wygląd i sposób działania wagi szalkowej,

– podają cechy mamy i taty,

– dowiedzą się jak nakrywamy do stołu,

– będą doskonalić umiejętność liczenia,

– wysłuchają i naucza się piosenki Życzenia dla mamy i taty,

– wezmą udział w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty,

– wykonają pracę plastyczną Prezent dla rodziców.

Skip to content