Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Opłaty za przedszkole

ROK 2023/24

100%        STAWKA GODZINOWA

1h   = 1,30zł x ilość dni w miesiącu

STAWKA ŻYWIENIOWA:

PEŁNE WYŻYWIENIE (TRZY POSIŁKI) 12 ZŁ x ilość dni w  miesiącu

 ŚNIADANIE i OBIAD 10 ZŁ x ilość dni w miesiącu

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA DWA KONTA: OSOBNO WYŻYWIENIE,  OSOBNO ZA GODZINY   

UWAGA!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (WYŻYWIENIE, STAWKA GODZINOWA) NALEŻY REGULOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM KONT BANKOWYCH DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

TERMIN PŁATNOŚCI OZNACZA DZIEŃ WPŁYWU NALEŻNOŚCI.

DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA OTRZYMACIE PAŃSTWO INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI WPŁAT Z PODZIAŁEM NA KONTO ŻYWIENIOWE I BUDŻETOWE (OPŁATA ZA GODZINY).

DOKONUJĄC WPŁATY NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ GRUPĘ, ZA KTÓRE DOKONYWANA JEST OPŁATA.

WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT PŁATNOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ NA POTRALU iPRZEDSZKOLE.

ULGI W ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

 OBNIŻA SIĘ WYSOKOŚĆ OPŁATY O:

50% – NA DZIECKO KORZYSTAJĄCE Z USŁUG PRZEDSZKOLA NA KTÓRE PRZYZNANY JEST JEDNOCZEŚNIE ZASIŁEK RODZINNY I ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

50%  – ZA DRUGIE DZIECKO W PRZEDSZKOLU Z TEJ SAMEJ RODZINY

NIE POBIERA SIĘ OPŁATY:

– ZA DRUGIE DZIECKO Z RODZINY KORZYSTAJĄCE Z PRZEDSZKOLA, NA KTÓRE JEST PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY I PIELĘGNACYJNY

– ZA TRZECIE DZIECKO, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA TROJE DZIECI Z TEJ SAMEJ RODZINY

– W PRZYPADKU GDY RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) WYCHOWUJE CZWORO I WIĘCEJ DZIECI, POZOSTAJĄCYCH NA JEGO UTRZYMANIU I WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM (DZIECI PEŁNOLETNIE ZALICZA SIĘ GDY POBIERAJĄ NAUKĘ JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 24 R.Ż.) BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

– GDY DZIECKO POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, OPINIĘ O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU LUB UCZĘSZCZA DO ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

– DZIECI 6-LETNIE NIE PONOSZĄ KOSZTÓW ZA GODZINY PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Skip to content