Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

ZASADY ODPŁATNOŚCI OD 1 LISTOPADA 2022r.

NA PODSTAWIE ART.106UST.3 PRAWO OŚWIATOWE

z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zmianami)

oraz  UCHWAŁY NR LXXI/1300/VIII/2022 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 20 września 2022r.  zmieniającej uchwałę Nr XV/237/VIII/2019 z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Wysokość opłaty, o której mowa w §1 Uchwały Rady Miasta

wynosi  od 1 listopada 2022r. 1,14 zł

za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

Skip to content