Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Zajęcia dodatkowe

LOGOPEDIA

Zajęcia logopedyczne dla Borsuków, Niedźwiadków i Wiewiórek odbywają się
w środy. Obejmują szereg ćwiczeń usprawniających mięśnie aparatu mowy, ćwiczenia oddechowe, zabawy słuchowe. Ich celem jest wywoływanie i utrwalanie zaburzonych głosek oraz rozwój mowy dzieci.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęciami gimnastyki korekcyjnej w naszym przedszkolu objęte są dzieci 5 i 6 letnie. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej stanowią ciekawą propozycję oddziaływań dotyczących nie tylko motoryki. Uwzględniamy w nich zadania, które umożliwią dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzają motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek jego rozwoju.

Prawidłowa postawa ciała w dużym stopniu decyduje o zdrowiu dziecka. W naszym przedszkolu prawidłowa postawa dziecka jako wyraz zdrowia fizycznego jest celem przewodnim. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są dwa razy w tygodniu. Dlatego staramy się wzmacniając organizm, stosować więcej ruchu i systematycznych ćwiczeń oraz konsekwentnie przyzwyczajać dzieci do prawidłowej postawy w siadzie, staniu i leżeniu.
W zajęciach gimnastyki korekcyjnej stosuje się najwłaściwszą dla tego wieku formę zajęć, czyli zabawy i gry ruchowe.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

System oświaty zapewnia dzieciom możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W naszym przedszkolu zajęcia terapeutyczne prowadzone są indywidualnie.

Celem ich jest:

– rozpoznawaniu i  wspieraniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu

– stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia są bezpłatne, prowadzone we wszystkich grupach i odbywają się dwa razy w tygodniu.

RYTMIKA

Podczas zajęć rytmicznych bawimy się muzyką. Śpiewamy, tańczymy, poruszamy się do muzyki, gramy na różnych instrumentach Chcemy, by panująca na zajęciach swobodna atmosfera umożliwiła dzieciom spontaniczne reagowanie na wykonywaną przez nich muzykę. Aktywnie uczestniczymy w różnych zabawach muzycznych. Zajęcia umuzykalniające, rozwijają pamięć muzyczną, kształtują poczucie rytmu oraz uwrażliwianie na dźwięki.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych.

Skip to content