Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Programy i projekty

WITAMINKI

W ramach realizacji projektu będziemy podejmować różnorodne aktywności promujące zdrowe nawyki żywieniowe. Chcemy kształtować u dzieci już od najmłodszych lat kulturę spożywania zdrowych posiłków, w których będą królowały warzywa.

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!

Nadrzędnym celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

MAGICZNA MOC BAJEK

Głównym celem projektu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie kompetencji czytelniczych a także kształtowanie postaw, wychowanie do wartości oraz przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.


20 MINUT DLA MATEMATYKI

GÓRA GROSZA

Jak co roku nasze przedszkole organizuje zbiórkę monet wspierając akcję „Góra Grosza”. Będzie dla nas ogromnym zaszczytem, jeśli zdecydują się Państwo przyłączyć do tegorocznej akcji.

JESTEM MAŁYM PRZYJACIELEM PRZYRODY

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania będzie dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji. W propozycjach aktywności przygotowanych przez autorkę programu zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Zadaniem projektu jest uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci podczas realizacji zadań stawianych przez nauczyciela i wprowadzenie dziecka w świat literatury.

MATEMATYKA W ZABAWIE UKRYTA

Projekt ma na celu kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, uczy logicznego myślenia a także rozwijania wyobraźni oraz twórczej postawy zarówno dziecka jak i nauczyciela.

FILHARMONIA POMYSŁÓW

Co miesiąc na terenie przedszkola odbywają się muzyczne przedstawienia w wykonaniu Filharmonii Pomysłów. Podczas każdego spotkania dzieci odwiedzają muzyczną krainę i pomagają bohaterom rozwiązać zagadki.

„BAJKI- POLEPSZAJKI”

Raz w tygodniu w grupach odbywa się bajkoterapia. Wychowawczynie czytają dzieciom bajki terapeutyczne i edukacyjne dostosowane do aktualnych potrzeb i trudności dzieci. Wspólnie rozwiązujemy problemy, oswajamy się nowościami w życiu dzieci i przełamujemy lęki.

„NASZ SPORTOWY FYRTEL”

„Nasz Sportowy Fyrtel” jest projektem realizowanym przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu a finansowanym ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W naszym przedszkolu projekt ten jest realizowany poprzez cotygodniowe zajęcia rekreacyjno – sportowe pod okiem wykwalifikowanego trenera.

Skip to content