Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Programy i projekty

SENSOSMYKI

Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom oraz ich wychowawcom i rodzicom narzędzi, inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata. Jak również wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.

JESTEM MAŁYM PRZYJACIELEM PRZYRODY

Głównym założeniem projektu „Jestem małym przyjacielem przyrody” jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Gramy zmysłamiOgólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami” to innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Podczas realizacji projektu dzieci z grup Niedźwiadków oraz Wiewiórek będą wielozmysłowo postrzegać świat, rozbudzać kreatywność, stymulować wszystkie zmysły podczas zabaw i sytuacji edukacyjnych a także kształtować świadomość własnego ciała.

Góra Grosza

Jak co roku nasze przedszkole organizuje zbiórkę monet wspierając akcję „Góra Grosza”. Będzie dla nas ogromnym zaszczytem, jeśli zdecydują się Państwo przyłączyć do tegorocznej Akcji na rzecz dzieci nie wychowujących się w swoich rodzinach.

Filharmonia Pomysłów

Co miesiąc na terenie przedszkola odbywają się muzyczne przedstawienia w wykonaniu Filharmonii Pomysłów. Podczas każdego spotkania dzieci odwiedzają muzyczną krainę i pomagają bohaterom rozwiązać zagadki.

„Bajki – polepszajki”

Raz w tygodniu w grupach odbywa się bajkoterapia. Wychowawczynie czytają dzieciom bajki terapeutyczne i edukacyjne dostosowane do aktualnych potrzeb i trudności dzieci. Wspólnie rozwiązujemy problemy, oswajamy się nowościami w życiu dzieci i przełamujemy lęki.

„Nasz Sportowy Fyrtel”

„Nasz Sportowy Fyrtel” jest projektem realizowanym przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu a finansowanym ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W naszym przedszkolu projekt ten jest realizowany poprzez cotygodniowe zajęcia rekreacyjno – sportowe pod okiem wykwalifikowanego trenera.

„Dookoła Polski”

W ramach realizacji projektu podejmować będziemy różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski. Chcemy od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ideę lokalnego patriotyzmu oraz miłość do ojczyzny.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

W roku szkolnym 2022/2023 będziemy brali udział w XV edycji programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To największy w Polsce program edukacyjny dla dzieci, poruszający tematy związane z ekologią i życiem w zgodzie z naturą.
Program od 15 lat organizuje marka KUBUŚ.

Projekt „Zabawa sztuką”

Projekt „Zabawa sztuką” jest objęty honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu.
Skip to content